Romanifolkets kulturforening.

Posted by

Nå har Romanifolkets kulturforening fått seg en wikipedia side.

Romanifolkets Kulturforening (RKF) er en norsk ideell organisasjon som ble grunnlagt den 26 Juli 2021. RKF sitt hovedsete befinner seg i Bergen og foreningen har derfor Vestlandet som sin landsregion. RKF har medlemmer over hele Skandinavia, men majoriteten av medlemmene bor i Norge (2023).

Formål

RKF har til formål å drive med formidling av romanifolket sin historie og bevaring av romanifolket sin kultur.

RKF sitt fokus er hovedsaklig delt mellom historieformidling og kulturbevaring, dette er et dualistisk fokus som på mange måter er to sider av samme mynt.

  • Historieformidling i regi av RKF har som mål å gi publikum tilgang til oppdatert kvalitetssikret kunnskap om Romanifolket sin fortid.
  • Kulturbevaringen har som mål å bidra til at Romanifolket sin kultur har gode forutsetninger inn i fremtiden.

Eksterne lenker

3 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s